Vad är psoriasis?

Skaffa dig den information du behöver

När din läkare först ger dig diagnosen psoriasis kan det vara mycket att ta in. Det kan vara en lättnad att få reda på att ditt tillstånd har ett namn och att det går att göra någonting åt det. Samtidigt upplever många människor att den här lättnaden är blandad med känslor av chock, rädsla, osäkerhet och till och med ilska.

Alla upplever psoriasis på sitt eget sätt, från väldigt lindriga tillfälliga utslag och klåda till mycket svårare fysiska symtom.


Om du har psoriasis är det inte bara att acceptera det. Genom att lära dig så mycket som möjligt om sjukdomen kan du hantera din psoriasis på bästa möjliga sätt.

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en hudsjukdom där hudcellerna växer till för fort. Felaktiga signaler leder till att immunsystemet skapar nya hudceller på några dagar istället för under flera veckor. Denna snabba celltillväxt orsakar de förändringar som ses vid psoriasis. Förändringarna har tre karakteristiska egenskaper: Fjällning, förtjockning av huden och inflammation (rodnad). Det är viktigt att betona att den accelererade celltillväxten inte har någonting att göra med cancer.
Alla upplever psoriasis på sitt eget sätt, från väldigt lindriga tillfälliga utslag och klåda till mycket svårare fysiska symtom.
Upp till 30 % av alla som har psoriasis riskerar att också få psoriasisartrit i lederna. Om du tror att du kan ha det bör du tala med din läkare.

Hur många människor har sjukdomen?

Alla kan utveckla psoriasis. Det är lika vanligt bland män som bland kvinnor och ungefär 2 - 3 % av världens befolkning har sjukdomen.
Psoriasis kan debutera vid vilken ålder som helst, men de flesta som utvecklar psoriasis gör det mellan 20 och 35. 75 % av alla som drabbas av psoriasis får sjukdomen före 40 års ålder. Det kan dock hända att man utvecklar sjukdomen både i barndomen och sent i livet.

Vad orsakar psoriasis?

Det är fortfarande okänt exakt vad som ligger bakom psoriasis. Det är en komplex sjukdom med flera potentiella orsaker som kan vara genetiska, immunologiska, psykiska och miljörelaterade. De här faktorerna förändrar hudcellernas funktion och gör att de delar sig och elimineras snabbare.
Psoriasis smittar inte. Du kan inte få det av någon och du kan inte föra det vidare genom att röra vid någon, simma i samma pool eller ens genom intimt umgänge.