Bromsa din psoriasis

Undvik vissa utlösande faktorer

Även om det fortfarande inte finns någon behandling som helt botar psoriasis kan du göra mycket genom att använda de behandlingar som finns. Dessutom kan du anpassa din livsstil för att minimera hur mycket sjukdomen påverkar ditt liv.

Håll en sund vikt

De flesta vetenskapliga studier visar inte att det finns någon tydlig koppling mellan kost och psoriasis eller psoriasisartrit. Genom att äta en balanserad kost och upprätthålla en sund vikt kan du må bättre både fysiskt och psykiskt och därigenom minska risken för att utveckla relaterade sjukdomar, som till exempel diabetes eller hjärtsjukdom.
Överviktiga personer får oftare invers psoriasis – psoriasis i hudvecken - som kan vara särskilt ömt och obehagligt.

Med rätt behandling och kännedom om utlösande faktorer som kan förvärra tillståndet är det möjligt att hålla symtomen under kontroll och leva ett normalt liv utan större besvär.Drick med måtta

Överdriven alkoholkonsumtion kan utgöra en utlösande faktor för psoriasis. Därför kan det vara bra att tänka på din alkoholkonsumtion för att minska risken för att psoriasis ska blossa upp. Det är också viktigt att tänka på att inte använda alkohol för att dämpa de obehag du känner i samband med psoriasis.

Undvik helst rökning

Rökning kan också vara en utlösande faktor för psoriasis. Det finns forskning som har visat att pustulös psoriasis på händerna och fötterna kan vara vanligare hos människor som röker eller som har varit rökare tidigare. Även om man inte har kunna påvisa att rökning är en av orsakerna bakom psoriasis finns det data som visar att det kan finnas en koppling mellan rökning och risken för att utveckla svår psoriasis.
Psoriasis är en livslång sjukdom, men med rätt behandling och kännedom om utlösande faktorer som kan förvärra tillståndet är det möjligt att hålla symtomen under kontroll och leva ett normalt liv utan större besvär.