Delade problem är halverade problem

Varför det är viktigt att vara öppen om sin psoriasis

Om du någonsin har känt dig generad över din psoriasis är du inte ensam. I en undersökning som nyligen genomfördes angav 73 % av de psoriasispatienter som intervjuades att de kände sig generade över sitt tillstånd. Den här oron är mycket vanlig. Därför är det viktigt att fundera på hur denna oro kan hanteras och förhindra att den inverkar på livskvaliteten.

Det är naturligt att känna sig osäker

Olyckligtvis kan känslor av osäkerhet och skam leda till att vissa individer försöker hålla sin psoriasis hemlig. Detta kan vara väldigt känslomässigt tröttsamt.
Att undvika situationer som du oroar dig för (till exempel att simma eller skaka hand) kan verka som en bra idé, men fördelarna är ofta kortsiktiga. Istället för att lätta på oron kan undvikande leda till att oron över utseendet förvärras och orsakar mer ångest.
Det kan också få fysiska följder om du försöker dölja din psoriasis. Om du alltid täcker din psoriasis med långa ärmar, byxor och sjalar blir du förmodligen alltför varm på sommaren och huden får också mindre solljus. Solljus i måttliga doser kan vara bra för din psoriasis.

Isolera dig inte

Det är viktigt att du ser till att få det känslomässiga stöd du behöver och behåller kontakten med ditt sociala nätverk. Kom ihåg att psoriasis inte är någonting att skämmas för, och att du inte behöver klara av sjukdomen helt på egen hand. Till en början kan det vara svårt att tala om det. Därefter kommer du förmodligen att lägga märke till att om du pratar om din psoriasis med vänner, kollegor och din arbetsgivare kan du uppnå något positivt, som till exempel ett mycket bredare, stödjande nätverk.
Om du bestämmer dig för att diskutera din psoriasis med andra kan det vara bra att läsa om de här vanliga situationerna och tips för att hantera dem:

Undvik missförstånd

Ett problem som kan uppstå är att andra inte förstår vad psoriasis är. En del kanske till och med kan vara oroliga för att de ska bli smittade. Försäkra dem om att så inte är fallet och beskriv sjukdomen så enkelt du kan.
Du kan till exempel säga: “Du kanske vet att huden normalt förnyas var tredje till fjärde vecka. I mitt fall bildas nya hudceller alldeles för snabbt. Huden förnyas var tredje till fjärde dag och de nya hudcellerna har inte tid att utvecklas ordentligt. Därför är det ömt och fjälligt.

Psoriasis är ingenting att skämmas för, och om du berättar för andra är det troligaste att de är förstående och ger dig stöd.Prata med din partner om psoriasis

Oavsett hur nära du står någon kan det vara svårt för din partner att förstå exakt vad det är du går igenom. Även om det kan vara svårt att vara öppen kan förståelse från din partner hjälpa dig att hantera din sjukdom. Det kan till och med vara så att din partner känner sig bättre om du berättar hur han eller hon kan ge dig praktiskt och/eller känslomässigt stöd.

Få stöd från familjen

Psoriasis kan påverka familjelivet. Andra familjemedlemmar behöver kanske hjälpa till, till exempel med att applicera utvärtes behandlingar. Familjens fritid kanske påverkas om du känner att du måste undvika offentliga platser som till exempel pooler. Men psoriasis behöver inte förstöra familjelivet. Genom att vara öppen om din sjukdom kan det bli enklare för de andra familjemedlemmarna att ge dig det stöd du behöver.

Att berätta om psoriasis för kollegor

Psoriasis kan påverka arbetslivet på flera sätt, till exempel genom kollegornas frågor eller att du måste vara borta från jobbet på grund av skov. Det kan vara bra att fundera på hur du kan hantera potentiella problem och berätta för dina kollegor om sjukdomen.
När du har beslutat att berätta för dem bör du tänka igenom noga vad du vill (och inte vill) säga. I allmänhet är det bra att använda ett enkelt språk. Lägg tonvikten på att du hanterar sjukdomen, att den inte smittar och att det inte påverkar ditt engagemang för arbetet.

Ett bredare, stödjande nätverk

Psoriasis är ingenting att skämmas för, och om du berättar för andra är det troligaste att de är förstående och ger dig stöd. Även om det inte är lätt kan det bidra till att sätta sjukdomen i rätt perspektiv. Väldigt få människor är helt nöjda med sin kropp och nästan alla vet hur det känns att vara generad eller osäker ibland.
Det är helt och hållet upp till dig vem du berättar för och du kanske blir glatt överraskad av den positiva respons du får.