Lätta din börda

Håll ner din stressnivå

Det är viktigt att kommunicera med andra

Forskning har visat att människor med psoriasis löper större risk för att utveckla ångest eller depression. Om du upplever stress och/eller depression på grund av att du måste hantera din psoriasis i vardagslivet, kan det lätt leda till att du drar dig undan från familj och vänner.

Genom att vara öppen och ta dig tid att beskriva din sjukdom kan du göra det enklare för dina närmaste att ge dig det stöd du behöver.


Stress og dålig sömn kan påverka psoriasis

Försök att fortsätta vara social

Om det här låter bekant är det viktigt att tänka på att ensamhet kan påverka stressnivåer och sömn, vilket kan leda till att symtomen förvärras. Om du skäms över din psoriasis är det mer sannolikt att du håller den hemlig vilket kan vara emotionellt tröttsamt.
Försök att fortsätta vara social och ta emot stöd från dem som står dig närmast. Genom att vara öppen och ta dig tid att beskriva din sjukdom kan du göra det enklare för dina närmaste att ge dig det stöd du behöver. Även om det känns svårt kan du få hjälp från andra om du låter dem ta del av din situation.
Om du känner dig ledsen, hopplös, gråter mycket eller är orolig ska du tala med din läkare.