Se till att få svar

Psoriasis få svar på frågor

Tips på frågor och diskussionsmaterial

Ju mer du lär dig om psoriasis och de olika behandlingsalternativen, desto bättre kan du hantera symtomen effektivt. Den bästa utgångspunkten är att gå igenom allt med din läkare. Kom ihåg att läkaren är där för att ge dig råd och svara på dina frågor. Är du inte säker på var du ska börja? De här tipsen på frågor kan hjälpa dig:

Ju fler frågor du ställer, desto mer kommer du att lära dig om din sjukdom och hur den ska behandlas.


Psoriasis relevanta  frågor

Bra frågor

Vilken typ av psoriasis har jag? Vad orsakar mina symtom?
Vilka behandlingsalternativ finns och vad kan jag förvänta mig av dem?
Hur ska jag applicera behandlingen?
Hur ofta ska jag använda behandlingen?
Hur fungerar den?
Hur lång tid kan det ta innan jag ser resultat?
Hur länge ska jag använda behandlingen?
Vilka biverkningar kan jag få av min behandling?
Kan jag kombinera den här behandlingen med andra läkemedel?
Jag är gravid/planerar att bli gravid - kan jag ändå använda den här behandlingen?
Vad ska jag göra om jag vill sluta använda läkemedlet? Kan jag sluta på en gång eller måste jag sluta gradvis?
Måste jag förändra min livsstil eller kostvanor?
Finns det några lokala patientstödgrupper där jag bor?
Kan jag få informationsbroschyrer eller tips om webbplatser?
Kan jag göra någonting mer för att hantera min psoriasis?

Förhoppningsvis har de här frågorna hjälpt dig att börja tänka på saker som är viktiga för dig. Känn inte att du måste hålla dig till den här listan. Och var inte rädd för att ställa så många frågor du vill.
Ju fler frågor du ställer, desto mer kommer du att lära dig om din sjukdom och hur den ska behandlas. Allt detta kommer att hjälpa dig att hantera din psoriasis effektivt.