Höga förväntningar? Ge behandlingen en ärlig chans

Håll ett öga på din psoriasis

Enkla tips för att följa upp din behandling

När du börjar med din psoriasisbehandling vill du förstås att det ska ge effekt direkt. Det kan vara frustrerande om så inte är fallet. Det kan faktiskt ta några veckor innan du börjar se effekterna av vissa psoriasisläkemedel. Tyvärr kan den här fördröjningen göra att vissa människor felaktigt tror att läkemedlet inte fungerar och slutar använda det.
Kom ihåg att alla är olika och att det tar längre tid för vissa att svara på behandling. Glöm inte heller att tidiga förändringar kan vara så små att du inte märker dem.

Märk skillnaden

För att det ska vara lättare att bedöma fördelarna objektivt kan du försöka lägga märke till och skriva upp alla små förändringar av hur huden ser ut och känns.
Istället för att bara förlita dig på synen kan du blunda och röra vid din psoriasis. Om du känner att placken är mindre tjocka och grova vet du att behandlingen fungerar.

För att det ska vara lättare att bedöma fördelarna objektivt kan du försöka lägga märke till och skriva upp alla små förändringar av hur huden ser ut och känns.


Dagbok  över psoriasis

För dagbok

Många människor tycker att det hjälper att föra dagbok. Du kan göra en notering om hur dagen har varit, hur du har känt dig och anteckna eventuella uppblossande symtom. Detta kan hjälpa dig att identifiera utlösande faktorer för din psoriasis och hjälpa dig att lägga märke till förbättringar som du annars hade missat.
Andra tycker att de har ännu mer hjälp av något mer visuellt, som en fotodagbok. Ta ett foto på din psoriasis innan du börjar med en ny behandling. Ta bilder regelbundet för att följa upp utvecklingen. Då får du en visuell dagbok över din sjukdom, vilket i sin tur kan göra att du tydligt ser fördelarna med behandlingen.

Sätt mål

Till sist är det viktigt att fundera över vad du personligen anser är en lyckad behandling. Vissa människor anser att en behandling bara är lyckad om den ger helt frisk hud, medan andra tycker att det är en framgång med färre eller mindre fjälliga plack.
Oavsett vilket är det förmodligen en god idé att diskutera dina förväntningar med din läkare, för att se om de är realistiska. Se till att följa behandlingen exakt enligt läkarens anvisningar, annars kanske den inte blir så effektiv som du hade hoppats på. Och dokumentera din utveckling noga, så att du nästa gång kan jämföra dina förväntningar med faktiska förbättringar av din sjukdom – och sedan vara välinformerad när du diskuterar nästa steg med din läkare.