Din behandling och möjliga biverkningar

Psoriasisbehandling och biverkningar

Det hjälper att veta vad du kan förvänta dig

Om du är orolig över biverkningar är du inte ensam. Detta är helt normalt. Faktum är att det är vanligt att människor som har fått ett läkemedel utskrivit för behandling av psoriasis oroar sig över att det ska göra mer skada än nytta, eller att biverkningar kan uppstå senare i livet om läkemedlet används under lång tid.

Veta vad du kan förvänta dig

När du funderar över möjliga följder av biverkningar är det viktigt att ha en realistisk uppfattning om läkemedlet. Alla effektiva läkemedel kan ge biverkningar, men det betyder inte att alla som använder läkemedlet får problem.
Användningen av alla läkemedel följs noga och övervakas av nationella hälsomyndigheter och läkemedelsbolag för att säkerställa att de ger så få biverkningar som möjligt.
Innan ett läkemedel blir godkänt och möjligt att använda måste det gå igenom noggranna tester och kliniska studier. Det måste bevisas att de förväntade fördelarna uppväger eventuella risker. Många läkemedel som är under utveckling blir inte godkända och släpps aldrig på marknaden och de som blir godkända måste uppfylla alla de krav på både effekt och säkerhet som gäller.

När du funderar över möjliga följder av biverkningar är det bra att ha en realistisk uppfattning om riskerna.


Psoriasis – hudreaktioner og biverkningar
Det är viktigt att känna till vilka reaktioner du eventuellt kan få av läkemedlet. Vissa hudreaktioner kan vara en naturlig del av läkningsprocessen. Ett exempel på detta är att när dina plack svarar på behandlingen kan de faktiskt se rödare ut först.

Prata med din läkare om du är osäker

Prata med din läkare om vilken typ av reaktioner du kan få och vad som är allvarligt och vad som inte är det. Om du är det minsta osäker på vad en reaktion beror på ska du alltid prata med din läkare.
Det är helt normalt att vara orolig över biverkningar. Men det är bra att fatta beslut baserat på fakta istället för rädsla. Så försök att hålla dig uppdaterad om psoriasis och dess behandlingar och fatta inte beslut på egen hand utan att rådgöra med din läkare. Detta gäller särskilt om du funderar på att sluta med behandlingen. Det är möjligt att läkaren rekommenderar dig att sluta med behandlingen gradvis, eftersom ett plötsligt avbrott kan göra att din psoriasis blossar upp.

Hantera möjliga biverkningar

Om det visar sig att du verkligen får biverkningar kan läkaren hjälpa dig att hitta ett sätt att hantera dem. Tillsammans med din läkare kan du väga negativa och positiva aspekter och på goda grunder bestämma om du ska fortsätta med behandlingen eller sluta med den och kanske testa något annat.