Fyra vägar till samma mål

Former av psoriasisbehandling

Vilka behandlingar som finns och hur de fungerar

Det finns många olika typer av behandlingar för att hantera och lindra psoriasissymtom. Din läkare kan hjälpa till att hitta rätt behandling för dig.

Behandlingarna brukar delas in i fyra kategorier.

 • Utvärtes behandlingar: Detta är produkter som du smörjer in huden med, till exempel geler, krämer eller salvor.
 • Ljusbehandling och klimatvård: Ljusbehandling – antingen ultraviolett ljus eller solljus.
 • Systemiska behandlingar: Medicin som tas via munnen eller genom injektion. De påverkar hela kroppen och inte bara ett lokalt hudområde.
 • Biologiska behandlingar: Biologiska läkemedel är en typ av systemisk behandling. De ges vanligtvis i form av injektioner och riktar sig mot en specifik del av immunsystemet.
infograpic
Smörjande behandlingar
Detta är produkter som du smörjer in huden med, till exempel geler, krämer eller salvor.

Utvärtes behandlingar

Dessa är läkemedel som smörjs direkt på huden, och de finns oftast i form av en gel, kräm eller salva. Om du har lindrig till måttlig psoriasis börjar läkaren vanligtvis med en smörjande behandling. Detta hjälper många patienter om de används på rätt sätt. De ger normalt mindre biverkningar än andra behandlingar. För fullständig beskrivning av dessa behandlingar och deras möjliga biverkningar, se information på www.fass.se eller tala med din läkare.

Receptbelagda utvärtes behandlingar

 • Kortison i form av smörjande behandling: Kortison kan hjälpa till att ta bort fjäll samt minska irritation, rodnad och klåda. Kortison finns i flera olika styrkor. De finns också i många olika beredningsformer. Ju starkare kortison, desto försiktigare måste man vara med långvarig behandling. Vanliga biverkningar är klåda och en lokalt brännande känsla i huden eller smärta i huden. Avsluta inte din behandling i förtid utan att tala med din läkare först.
 • Kombination av kortison och vitamin D3-analog: Psoriasispatienter får ofta kombinationsläkemedel som innehåller både kortison och en vitamin D-analog. Kombinationen finns i form av gel och salva. Kombinationen lugnar ned nybildningen av hud, utjämnar placken och minskar inflammationen i området. Vanliga biverkningar kan vara klåda eller riklig hudfjällning.
 • Salicylsyra: Detta är ett så kallat keratolytiskt medel. Det betyder att medlet löser upp det yttre hudlagret (keratinet). Det används ofta i kombination med andra behandlingar. Keratolytiska produkter kan hjälpa till att mjuka upp huden och ta bort fjäll.

Förutom receptbelagda utvärtes läkemedel finns det ett antal receptfria produkter för utvärtes bruk.

Det är viktigt för alla psoriasispatienter att huden inte blir torr. Därför bör du använda bra fuktlotion och fuktkräm. Dessa finns att köpa receptfritt på apoteket. De hjälper till att hålla huden återfuktad och minskar sprickbildning, ömhet och klåda som orsakas av torr hud.

Man vet inte exakt hur ljusbehandling fungerar, men man vet att naturligt ljus och speciella behandlingar med ultraviolett ljus kan ge stora förbättringar av psoriasis.

infograpic
Ljusbehandling
Ljusbehandling – antingen ultraviolett ljus eller solljus.

Ljusbehandling och klimatvård

Solljus har en positiv effekt på många patienter med psoriasis. Som behandling kan man använda sig av systematisk exponering för solljus (klimatvård) eller konstgjort ultraviolett ljus. Ljusbehandling (kallas ibland fototerapi) används som behandling av måttlig till svår psoriasis. Man vet inte exakt hur ljusbehandling fungerar, men man vet att naturligt ljus och speciella behandlingar med ultraviolett ljus kan ge stora förbättringar av psoriasis hos många patienter. Behandlingen minskar omsättningen av hudceller och har en positiv effekt på inflammationen.

UVB-ljus (ultraviolett ljus, typ B): Denna typ av ultraviolett ljus finns också i vanligt solljus. Den tränger igenom huden och hjälper till att bromsa tillväxten av de drabbade hudcellerna. När du behandlas med UVB-ljus exponeras du för ljus under en viss tid enligt ett regelbundet schema.

Det är viktigt att undvika att bränna sig i solen och att vara medveten om att kraftig exponering för solljus kan göra att huden åldras och att risken för hudcancer ökar.

infograpic
Systemiska behandlingar
Medicin som tas via munnen eller genom injektioner. De påverkar hela kroppen och inte bara ett lokalt hudområde

Systemiska behandlingar

Systemiska behandlingar kallas så eftersom de påverkar hela kroppen och inte bara ett lokalt hudområde. De har sin effekt invärtes och tas antingen via munnen eller injiceras och eftersom de påverkar hela kroppen används de oftast för mer allvarliga former av psoriasis och psoriasisartrit.

 • Ciklosporin: Den här aktiva ingrediensen verkar genom att hämma kroppens immunförsvar. Därför kallas detta för immunhämmande läkemedel. De hjälper till att bromsa tillväxten av vissa immunceller. Ciklosporin kan ge ett antal olika biverkningar, till exempel högt blodtryck och nedsatt njurfunktion. Detta läkemedel används bara vid svårare fall av psoriasis.
 • Metotrexat: Den här substansen verkar genom att bromsa den snabba tillväxten av hudceller. Det finns risk att metotrexat kan påverka levern hos vissa patienter. Det är därför viktigt att patienter som tar läkemedlet kontrolleras noga. Patienter uppmanas normalt att undvika alkohol och andra substanser som är ansträngande för levern. Metotrexat påverkar eller kan påverkas av andra läkemedel, så det är viktigt att du kontaktar din läkare om du börjar med en annan medicin (till exempel vissa antiinflammatoriska läkemedel) eller om du får några biverkningar.
 • Acitretin: Det här är en syntetisk analog av vitamin A som verkar genom att återskapa en mer normal celltillväxt. Acitretin kan göra att huden fjällar mindre och att de sjukliga förändringarna blir bättre. Läkemedlet minskar även inflammation. Acitretin kan också ge olika biverkningar och kvinnor rekommenderas att undvika att bli gravida under minst två år efter behandlingen, eftersom läkemedlet kan ge allvarliga missbildningar.
Biologiska behandlingar
Biologiska läkemedel är en typ av systemisk behandling. De ges vanligtvis i form av injektioner och riktar sig mot en specifik del av immunsystemet.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är den senaste läkemedelsklassen och riktar sig mot specifika delar av immunsystemet. Dessa är proteinbaserade läkemedel som antingen ges genom en injektion under huden eller en intravenös infusion direkt i blodomloppet. De verkar genom att blockera specifika proteiner i immunsystemet.


Biologiska läkemedel kan användas till vuxna (18 år och äldre) vid psoriasisartrit och måttlig eller svår psoriasis – oftast när andra allmänt använda behandlingar inte har verkat tillräckligt bra eller är olämpliga. (www.fass.se)

Psoriasis behandlingsalternativ och verkningsmekanism