Din psoriasis är individuell

Vanligaste behandlingsformerna vid  psoriasis

Få rätt behandling för dig

När din läkare först ger dig diagnosen psoriasis kan det vara mycket att ta in. Det kan vara en lättnad att få reda på att det går att göra någonting åt det, eller så kanske du känner chock, rädsla, osäkerhet och till och med ilska.
Du har säkert många saker du undrar över. Till att börja med finns det flera olika typer av psoriasis som alla påverkar olika delar av kroppen på olika sätt.
En annan viktig fråga är i vilken utsträckning som sjukdomen kommer att påverka dig, och detta är nästan helt omöjligt att svara på. Din psoriasis kanske bara visar väldigt lindriga symtom med tillfälliga utslag och klåda, eller så får du mycket svårare fysiska symtom. Var du än befinner dig på skalan är det viktiga att ta kontrollen och tänka positivt.

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en hudsjukdom där hudcellerna växer till för fort. Felaktiga signaler leder till att det skapas nya hudceller på några dagar istället för under flera veckor.
Denna snabba celltillväxt orsakar de förändringar som ses vid psoriasis. Förändringarna har tre karakteristiska egenskaper: Fjällning, förtjockning av huden och inflammation (rodnad). Det är viktigt att betona att den accelererade celltillväxten inte har någonting att göra med cancer.
Upp till 30 % av alla som har psoriasis riskerar att också få psoriasisartrit i lederna. Om du tror att du kan ha det bör du tala med din läkare.

Vad orsakar psoriasis?

Det är fortfarande okänt exakt vad som ligger bakom psoriasis. Det är en komplex sjukdom med flera potentiella orsaker som kan vara genetiska, immunologiska, psykiska och miljörelaterade. De här faktorerna förändrar hudcellernas funktion och gör att de delar sig och elimineras snabbare.
Det är viktigt att förstå att psoriasis inte smittar. Du kan inte få det av någon och du kan inte föra det vidare genom att röra vid någon, simma i samma pool eller ens genom intimt umgänge.

Är det sällsynt?

Alla kan utveckla psoriasis. Det är lika vanligt bland män som bland kvinnor och ungefär 2 - 3 % av världens befolkning har sjukdomen.
Psoriasis kan debutera vid vilken ålder som helst, men de flesta som utvecklar psoriasis gör det mellan 20 och 35. 75 % av alla som drabbas av psoriasis får sjukdomen före 40 års ålder. Det kan dock hända att man utvecklar sjukdomen både i barndomen och sent i livet.

Aktiv kontroll

Om du har psoriasis är det inte bara att acceptera det. Du behöver information så att du kan hantera din psoriasis på bästa möjliga sätt. Du kan börja genom att lära vid vad sjukdomen är, vem den påverkar och vad som orsakar den. Psoriasis är en livslång sjukdom och ju fortare du skaffar dig information om den, desto fortare kan du ta kontrollen och minimera dess påverkan på ditt liv.

Vanliga behandlingsformer inkluderar:

Utvärtes behandlingar

som appliceras direkt på huden på läkares ordination. Dessa är bland annat: steroider för utvärtes bruk, vitamin D3-analoger och kombinerade produkter med fasta doser.

Invärtes behandlingar

som inte appliceras direkt på huden, utan ges på andra sätt - i tablettform eller som injektioner.

Receptbelagd ljusbehandling

som inkluderar ett stort antal behandlingar med UV-ljus.
Förutom receptbelagda läkemedel använder människor med psoriasis olika typer av hudprodukter som gör att huden inte blir torr och som även kan minska en del psoriasissymtom. Till dessa hör: badolja/duscholja, fuktkrämer/mjukgörande krämer och keratolytiska medel (som salicylsyra).

Att leva med psoriasis

Alla hanterar sin psoriasis på olika sätt och valet av behandling bör göras utifrån konversationer mellan dig och din läkare.
En behandling som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan och i vissa fall kan en behandling som har fungerat för en person tidigare vara fel val för framtiden.
Arbeta tillsammans med din läkare för att hitta rätt behandling för dig.